Prace ziemne l Baflo Sp z o.o. Sp. K. - Roboty ziemne, roboty drogowe, kanalizacje, transport, wynajem koparek

Przejdź do treści

Menu główne:

OFERTA
Roboty ziemne.
Robóty ziemne, wyburzenia.

Prace ziemne jakie wykonujemy na budowach lub w przygotowaniu terenów pod budowy, najczęściej przy pomocy koparek, koparko-ładowarek, spychaczy, zagęszczarek, samochodów ciężarowych, polegające na wykonaniu wykopów pod fundamenty, niwelacji terenu, przygotowaniu dróg dojazdowych, wykopy pod wodociągi, wykopy pod kable oraz kanalizację, zagęszczanie terenu, wykopy pod budynki, baseny, stawy itp. - wykonujemy nowoczesnym sprzętem budowlanym.

Prace te obejmują zakres:

 • zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej, ciśnieniowej, deszczowej, technologicznej,
 • instalacje wodociągowe oraz instalacje gazowe,
 • roboty ziemne: makro i mikro niwelacje terenu,
 • nasypy oraz wykopy,
 • wykopy pod przyłącza, szamba, fundamenty, baseny, garaże,
 • wykopy pod hale produkcyjne, budynki, wszelkie obiekty budowlane,
 • wykopy szeroko i wąsko przestrzenne,
 • utwardzanie, zagęszczanie terenu,
 • odwodnienie terenów przy robotach inżynierskich,
 • roboty ogólnobudowlane, remontowe,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wyburzenia wraz z transportem i utylizacją odpadu,
 • budowa dróg (dojazdowych, wewnętrznych),
 • zasypki inżynierskie,
 • prace geo - inżynieryjne w tym kolumny iniekcyjne w technologi "jet grouting" (pale), jak również projekty wykonawcze i powykonawcze w tym zakresie,
 • usługi transportowe,
 • przewóz materiałów sypkich, kruszyw,
 • utylizacja materiałów,
 • przemieszczanie mas ziemnych,
 • wynajem sprzętu ciężkiego,
Prace ziemne to nie tylko wykopy pod nowe obiekty, ale również usuwanie i wyburzanie starych budynków, niwelacje terenu, roboty rozbiórkowe przy których powstają odpady budowlane. Nasza firma kompleksowo zajmuje się transportem i utylizacja powstałych odpadów.

Nasz park maszyn pozwala na realizację zleceń w każdych warunkach.
 
Szukaj
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Baflo Strzałkowski Sp. z o.o. Sp. K. © 2019
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego